Regulamin zakupów

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ILABIO

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy zwany dalej "Sklepem" prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego dalej "Regulaminem".
 2. Właścicielem Sklepu jest:

ILABIO Hubert Ziemniak,

z siedzibą w Nowych Tłokach 29a, 64-200 Wolsztyn

NIP: 923-149-67-38,

REGON: 366389371.

Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • konto Klienta w Sklepie internetowym,
 • interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym,
 • Newsletter.

 §2

Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.
 7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 8. Jeżeli Klient zakończył zakupy, ale chce domówić produkt - może skorzystać z opcji DOMÓWIENIE do istniejącego zamówienia. Usługa ta jest bezpłatna i zrealizowana w takiej formie pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już wysłane.
 9. Klient powinien się upewnić czy przesyłka, o której mowa w §2 pkt 8, nie została wysłana.

§3

Anulowanie zamówienia

 1. Klient ma prawo do anulowania zamówienia, o ile nie zostało już wysłane na podany w zamówieniu adres wysyłki.
 2. Sklep ma prawo anulować zamówienie Klienta w przypadku, kiedy Klient nie opłaci go w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia w sklepie.
 3. Płatność, o której mowa w § 3 pkt 2 nie dotyczy zamówień opłaconych za pobraniem.

 §4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego 53 1020 4144 0000 6102 0209 4332,
  2. płatnością za pośrednictwem PayU, PRZELEWY24.
 3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Ilabio e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

 §5

Kody rabatowe

 1. Sklep może udostępniać kody rabatowe.

 2. Warunki korzystania z kodu rabatowego są określane odrębnie dla każdej z promocji. 

 3. Klient, aby skorzystać z kodu, winien spełnić warunki określone w §4 pkt 2 Regulaminu, oraz podczas zamówienia podać kod bonu w koszyku zakupowym i kliknąć przycisk „Użyj".
 4. Promocje i kody rabatowe nie łączą się ze sobą oraz nie podlegają zamianie, np. ze względu na wyższą wartość zniżki.

 §6

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych, wybranych przez kupującego w procesie składania zamówienia. 
 2. Dostawa zamówionych towarów na terenie Polski odbywa się przesyłką kurierską Inpost, DPD, usługą Poczty Polskiej oraz do Paczkomatów. Wysyłka na terenie Unii Eurpoejskiej (poza Polską) odbywa się Pocztą Polską.
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 §7

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać na adres sklepu podany w § 1 pkt. 2 Regulaminu  reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 7 dni od momentu otrzymania reklamacji.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 4. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, Sklep zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia reklamowanego towaru w równowartości najtańszej oferowanej przez Sklep opcji dostawy. W przypadku darmowej dostawy, dostawę należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy.

 5. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru. 

 6. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażowych.

 §8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dostawy, z uwzględnieniem zapisów §6 pkt. 5 niniejszego Regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.
 4. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Sprzedawca zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 5. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi na adres: Ilabio Hubert Ziemniak Nowe Tłoki 29a, 64-200 Wolsztyn. Towar oferowany jako zestaw należy odesłać w całości. 

 6. Zgodnie z zapisami art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 §9

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu.
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych tych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia klienta.
 3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§10

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 §11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
 3. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty ukazania się zmiany na stronie internetowej sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl